sallingogfjendsbiavlerforening

sallingogfjendsbiavlerforening

Om vores biavlerforening

Salling og Fjends Biavlerforening er en lokal forening, der samler biavlere fra Salling og Fjends i Skive kommune.

Det er foreningens formål at fremme interessen for bier og biavl og at skabe et fællesskab for lokale biavlere.

Foreningen arrangerer møder og aktiviteter, hvor medlemmerne kan dele deres viden og erfaringer om biavl og diskutere aktuelle emner og udfordringer i branchen. Derudover tilbyder foreningen kurser og uddannelse i biavl for at sikre, at medlemmerne har de nødvendige færdigheder og viden til at opretholde sunde og produktive bifamilier.

Salling og Fjends Biavlerforening er også engageret i at beskytte bier og deres levesteder og at fremme bæredygtig biavl og honningproduktion. Foreningen arbejder for at skabe et miljø, der er gunstigt for bier og andre bestøvere og at beskytte den biologiske mangfoldighed.

Foreningen har hjemsted i videns-, inspirations- og oplevelsesstedet Væksthus Spøttrup og indgår som en integreret del af væksthusets indsats for, at naturens ressourcer kan anvendes på et bæredygtigt måde i menneskers daglige behov.”

Salling og Fjends Biavlerforening

Vores forsamlingshus kan findes på:

Næstilvej 10a,

7860 Spøttrup

Kontakt email:

sfbiavl@gmail.com