Salling og Fjends Biavlerforening

Vinterprogram 2017 - 18

 

 

 

 Siden sidst.

Generalforsamling med 40 deltagere. Bestyrelsen blev genvalgt og er konstitueret. Det var en hyggelig aften, vi gennemgik året i forenningen, økonomien, nye tiltag, nye biavler. Samarbejdet med Skive kommune hvor Inga og Aksel har elever fra kommunens institutioner til at høre og lære om bier, det blev til 378 besøgende. Vi hørte om gruppen der har bier på Hjerl Hede. Vi vil forsøge med erfagrupper til næste år. 

Vi har indvintret 31 familier i år, med de nye familier.

Vi er spændte på, hvordan bierne vil overleve, nu hvor der ikke bliver rigtigt koldt om vinteren og bierne er ude at flyve lidt for ofte. 

Mere om dette senere. 

Vinterprogram.

Lørdag den 2. december kl 9.30 på Marienlyst.

Vi blander oxalsyre og behandler bierne, du kan købe oxalsyre til behandling af egne bier. 

5kr/familie husk emballage.

Der serveres æbleskiver og kaffe og saftevand, 20 kr pr person.

Mandag den 8. januar 2018 kl 19 på Marienlyst.

Hygge i træsløjdlokalet, hjælp af Ole Brauner og Leo, Lars. Der kan laves småting til egen bifamilie, træet skal købes på stedet. Deltagerne mødes de følgende mandage og aftaler hvad der skal arbejdes med. 

Onsdag den 17. januar kl 19 på Marienlyst. 

Foredrag med Ole Kilpinen.

Hvad betyder klimaforandringer for vores bier og hvad kan vi selv gøre for at passe på dem?

Ole kilpinen er ansat i Danmarks biavlerforening som konsulent og er uddannet biolog. 

Vi inviterer naboforeningen med til foredraget

 

Kursus for nybegyndere i biavl. max 18 deltagere.

Alle møder er på Marienlyst

Kurset omfatter 5 teoriaftner samt 10 aftner med praktisk biavl, hvor du laver din egen bifamilie. 

Kurset koster 750 kr.  

kurset starter

Mandag den 12. marts kl 19. 

Mandag den 19. marts kl 19.

Mandag den 26. marts kl 19.

Mandag den 9. april kl 19.

Mandag den 16. april kl 19.

Der betales 20 kr for kaffen 

 

Mandag den 23. april kl 19.

Alle medlemmer er velkomne til en hyggelig bisnak, oprydning i kælderen og klargøring til sommeren. Vi slutter som sædvanligt af med kaffe. 

Kaffen koster 20 kr.