Salling og Fjends Biavlerforening

Om foreningen

Salling og Fjends Biavlerforening er en gammel forening.
Det første vi kan finde, er en forhandlingsprotokold med start d. 2. februar 1912
Da vi ikke kan komme det nærmere, regner vi denne dato som vores ”start”.

Der har givet været biavl, også her på egnen, i flere hundrede år. Det ses for eksempel af, at vi jo har kong Christian Den 5`s Danske Lov af 1683, som for biavlen, stadig er gældende.

En markant person inden for dansk biavl, Førstelærer J. M. Møller, Grønning blev, på generalforsamlingen i 1917, valgt som formand, en post han beklædte i 19 år.

I 1921 blev han valgt ind i Danmarks Biavlsforening`s hovedbestyrelse, og d. 20. april 1929 som formand for denne. Her virkede han frem til 1944.

I 1937 blev han redaktør for tidsskrift for biavl.

Op gennem 30. og 40. var der en stor fremgang i biavlen, der kom mange medlemmer til foreningen.

Derefter begynder medlemstallet at gå ned, og da varoamiden holder sit indtog i begyndelsen af 80. erne, går medlemstallet kraftigt ned, indtil begyndelsen af 90.erne. Her holder det sig på et stabilt nevau indtil 2009 – 10 hvor medlemstallet igen begynder at stige.

Foreningen, er siden 1993, blevet drevet fra Produktionsskolen Marienlyst i Skive, med hvem vi har et særdeles godt samarbejde. Her afholdes vore møder og her er foreningens skolebigård.

I vinterhalvåret er der gerne 2 til 3 foredrag, samt der, når der er tilslutning dertil, afholdes der teorikursus for begyndere i biavl.

Sommerhalvåret bruges til praktisk biavl. Der arrangeres desuden 2 til 3 besøg hos andre biavlere, og i august afholdes en udflugt til et sted i danmark, gerne med lidt bier, men også hvor der kan være andet som er et besøg værd.